Sektoransvariga

Sektorns medlemmar

Ingemar Elfström ingemar.elfstrom@hotmail.com  
Kontaktman till SBK' s kansli samt sektorns kontaktperson    
Claes Göran Håvedal claes.goran.havedal@telia.com  
Kontaktman mot styrelse och lokalavdelningar. Inventerar    
och planerar för genomförande av funktionärsutbildningar    
Stefan Tuner stefan.tuner@live.se  
Har hand om tävlingsplaneringar och frågor om SBK tävling    
Christer Adesand christer.adesand@telia.com  
Planerar domar & tävlingsledar konferanser    
Tomas Karlsson tomas.karlsson1@tele2.se  
Ansvarar för sekreterarfrågor    
 Anna Hjulström  anna.hjulstrom@gmail.com  
Planerar distriktets Rallylydnad/ kurser m.m.