Rasutveckling - DRUS

Sektoransvarig

  • Styrelsen tv.

Dokument

Rasutvecklingssektorns uppgift är att arbeta för brukshundsrasernas mentala och exteriöra utveckling inom distriktet. RUS ansvarar för utbildning av mentaldomare, testledare, mentalbeskrivare och övriga funktionärer vid mentaltest och prover. RUS samordnar utställningar i distriktet. 

MH - MT

  

Oförändrade regler Mentaltest

 

Aktuella Utbildningar