Distrikt styrelsen

Ordförande    
Johanna Boivie ordforande@sbkvastmanland.se  
viceordförande    
Leif Carlborg viceordforande@sbkvastmanland.se  
Sekreterare    
Mia Axelsson sekreterare@sbkvastmanland.se  
Kassör    
Sirpa Pettersson kassor@sbkvastmanland.se  
Ledamot    
Lisa Hallehn ledamot@sbkvastmanland.se  
Suppleant1    
Karina Borén suppleant1@sbkvastmanland.se  
Suppleant2    
Annica Russing suppleant2@sbkvastmanland.se  

Distriktsprotokoll

Styrelsemöten Distriktsmöten Årsmöte/ kallelse / handlingar
2019-12-10 2019-11-13 2020-03-04
2020-01-16 Konstituerande möte  Verksamhetsberättelse
2020-02-11  2020-03-04  Dagordning
2020-03-24  Årsmötesprotokoll  Ekonomisk redovisning
  2020-03-04  Balansrapport 
    Resultatrapport
    Verksamhetsplan 
    Budget 2020 
    Budget HUS 
    Verksamhetsberättelse Tjänstehund
    Revisionsberättelse
    Valberedningens förslag

Våra sektoransvariga

Tävlingsektorn  D-TÄS  
 Kontaktman Ingmar Elfström    
Utbildningsektorn  D-HUS  
 Kontaktman Kjerstin Nilsson    
Tjänstehundsektorn Räddning & Patrullhundar D-tjäH  
 Kontaktman Christian Björses    
Rasutveckling sektorn D-RUS  
 Kontaktman Vakant    
Agilitysektorn Agility  
Kontaktman Kicki Sunqvist    
Rallylydnad Rally  
Kontaktman Anna Hjulström    
Skyddslicenser & Presstalesman Licens/Press   
Kontaktman Alf Memner alf@terana.se    
     
Web master Kent Eriksson