Distrikt styrelsen

Ordförande    
Sanna Arvidsson ordförande@sbkvästmanland.se  
viceordförande    
Leif Carlborg viceordförande@sbkvasmanland.se  
Sekreterare    
Vakant sekreterare@sbkvästmanland.se  
Kassör    
John Ljungqvist kassör@sbkvästmanland.se  
Ledamot    
Lisa Hallehn ledamot@sbkvästmanland.se  
Suppleant1    
Ingemar Elfström suppleant1@sbkvästmanland.se  
Suppleant2    
Annica Russing suppleant2@sbkvästmanland.se  

Distriktsprotokoll

Styrelsemöten Distriktsmöten Årsmöte/ kallelse
2019-12-10 2019-11-13 2020-03-04
     
     
     
     
     
     
     
     

Våra sektorer

Tävlingsektorn  D-TÄS  
 Kontaktman Ingmar Elfström    
Utbildningsektorn  D-HUS  
 Kontaktman Kjerstin Nilsson    
Tjänstehundsektorn Räddning & Patrullhundar  D-tjäH  
 Kontaktman Christian Björses    
Rasutveckling sektorn D-RUS  
 Kontaktman Vakant    
Agilitysektorn Agility  
Kontaktman Kicki Sunqvist    
Rallylydnad Rally  
Kontaktman Anna Hjulström    
Webbmaster Kent Eriksson