Distrikt styrelsen

Ordförande    
Johanna Boivie ordforande@sbkvastmanland.se  
viceordförande    
Leif Carlborg vice.ordforande@sbkvastmanland.se  
Sekreterare    
Mia Axelsson sekreterare@sbkvastmanland.se  
Kassör    
Sirpa Pettersson kassor@sbkvastmanland.se  
Ledamot    
Lisa Hallehn ledamot@sbkvastmanland.se  
Suppleant1    
Karina Borén suppleant1@sbkvastmanland.se  
Suppleant2    
Annica Russing suppleant2@sbkvastmanland.se  

Distriktsprotokoll

Våra sektoransvariga

Tävlingsektorn  D-TÄS  
 Kontaktman Ingmar Elfström    
Utbildningsektorn  D-HUS  
 Kontaktman Kjerstin Nilsson    
Tjänstehundsektorn Räddning & Patrullhundar D-tjäH  
 Kontaktman Christian Björses    
Rasutveckling sektorn D-RUS  
 Kontaktman Vakant    
Agilitysektorn Agility  
Kontaktman Kicki Sunqvist    
Rallylydnad Rally  
Kontaktman Anna Hjulström    
Skyddslicenser & Presstalesman Licens/Press   
Kontaktman Alf Memner alf@terana.se    
     
Web master Kent Eriksson