Sektoransvarig

Kjerstin Nilsson  hundagarutbildning@sbkvastmanland.se  
Planerar och genomför utbildningar för instruktörer, ledare & lärare samt vidareutbildning.  
   

Lärare & Instruktörer

Lägges in så snart uppgifter kommer