Ansvariga

Utskottets medlemmar

Ingemar Elfström ingemar.elfstrom@hotmail.se  
Kontaktman till SBK' s kansli samt sektorns kontaktperson    
     
Kontaktman mot styrelse och lokalavdelningar. Inventerar    
och planerar för genomförande av funktionärsutbildningar    
Stefan Tuner stefan.tuner@live.se  
Har hand om tävlingsplaneringar och frågor om SBK tävling    
Christer Adesand christer.adesand@telia.com  
Planerar domar & tävlingsledar konferanser    
Tomas Karlsson tomas.karlsson133@gmail.com  
Ansvarar för sekreterarfrågor    
 Anette Paannanen anette.p3@gmail.com  
Planerar distriktets Rallylydnad/ kurser m.m.