Distrikt styrelsen

Ordförande    
Annica Russing ordforande@sbkvastmanland.se  
viceordförande    
  vice.ordforande@sbkvastmanland.se  
Sekreterare    
Mia Axelsson sekreterare@sbkvastmanland.se  
Kassör    
Sirpa Pettersson kassor@sbkvastmanland.se  
Ledamot    
Lisa Hallehn ledamot@sbkvastmanland.se  
Suppleant1    
Susanne Rydbert suppleant1@sbkvastmanland.se  
Suppleant2    
Susanne Schilström suppleant2@sbkvastmanland.se  

Våra sektoransvariga

Tävlingsektorn  D-TÄS  
 Kontaktman Ingmar Elfström    
Utbildningsektorn  D-HUS  
 Kontaktman Kjerstin Nilsson    
Tjänstehundsektorn Räddning & Patrullhundar D-tjäH  
 Kontaktman Christian Björses    
Rasutveckling sektorn D-RUS  
 Kontaktman Vakant    
Agilitysektorn Agility  
Kontaktman Kicki Sunqvist    
Rallylydnad Rally  
Kontaktman Anette Paananen    
Skyddslicenser & Presstalesman Licens/Press   
Kontaktman Alf Memner alf@terana.se    
     
Web master Kent Eriksson    

Valberedning & Revisorer

Valberedning 2021 -2022
Susanne Rydberg Hallstahammar BK  Sammankallande
Gittan Andersson Fagersta BK
Ulla- Marie Lagerhorn-Blom Köping BK

 

Revisorer
Sten Backström Fagersta BK Sammankallande
Lill-Ann Häggström Västerås BK
Revisor suppleant
Marie Edlund Thunberg Västerås BK
Lise.Lott Eriksson Västerås BK