Våra sektorer

Som frivillig försvarsorganisation ingår det i våra uppgifter att utbilda hundar och personal till Försvarsmakten samt Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap.

Tävlingssektorn samordnar våra bruks- och lydnadsprov i distriktet. Sektorn utbildar funktionärer för tävlingsverksamheten.

HUS ansvarar i distriktet att arrangera grund- och fortsättnings- utbildning av instruktörer. HUS arrangerar specialkurser för handledare, allmänlydnads- instruktörer, SBK-instruktörer samt SBK-lärare

Rasutvecklingssektorns uppgift är att arbeta för brukshundsrasernas mentala och exteriöra utveckling inom distriktet.

Agilitysektorn ansvarar i distriktet att utveckla verksamheten inom agility.

Tjänstehund

 SBK Västmanlandsdistriktet

Orgnr: 878001-6260 BG:369-1243

Ansvarig för sidan är SBK Västmanlandsdistriktet

© 2023 by RAFTER'S. Proudly created with Wix.com

  • Facebook Social Icon