Tjänstehundsektorn

Tjänstehund Räddning

Sedan 80 talet har Svenska Brukshundklubben haft som uppgift att träna upp räddningshundar för Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. På grund av sitt luktsinne och höga arbetskapacitet kan räddningshunden vara ett mycket gott hjälpmedel vid katastrofer av olika slag. Genomsök av rasmassor genom eld och svåra förhållanden är något räddningshunden skall klara av.

Sektoransvarig

Christian Björses

christian@bjorses.se

Ansvar Räddningshund

Jenny Balk

epost@adress.com

Please reload

 SBK Västmanlandsdistriktet

Orgnr: 878001-6260 BG:369-1243

Ansvarig för sidan är SBK Västmanlandsdistriktet

© 2023 by RAFTER'S. Proudly created with Wix.com

  • Facebook Social Icon